39.000,00 US$ - 40.900,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
7.700,00 US$ - 8.500,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
13.400,00 US$ - 14.600,00 US$/Đơn vị
1 Đơn vị(Min. Order)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.